K o n t a k t

 

Názov spoločnosti: METALCOP, s.r.o.
Adresa: Zdravotnícka 4, 058 01 Poprad
IČO: 36 513 199
DIČ: 2022126183
Výpis z obchodného registra: úplný výpis (zap.v OR Prešov, odd.: Sro, vl.č. 17025/P)

Tel./Fax: 052 / 772 51 64
Mobil: 0915 921 654, 0905 336 787

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
08.00 - 12:00
13.00 - 16.00

 

NOVINKY
15. December, 2006 - Spustenie skúšobnej prevádzky tejto webstránky
22. December, 2006 - Registrácia domény www.metalcop.sk
10. Január, 2007 - Ostré spustenie prevádzky webstránky www.metalcop.sk
Kontakty - prevádzka

METALCOP, s.r.o.
Zdravotnícka 4
058 01 Poprad

Tel./Fax: 052-772 51 64
Mobil: 0915 921 654
           0905 336 787

metalcop@metalcop.sk
www.metalcop.sk